Kto musí používať ORP - Registračné pokladnice | SK-TECH Vranov

Spoľahlivosť a kvalita!
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici.
(Tmavo vyznačené sú činnosti s povinnosťou používať ERP od 1.4.2015.)

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel (zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel) 
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 
49.32 Taxislužba 
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov 
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov 
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie 
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 
55.90 Ostatné ubytovanie 
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie) 
56.21 Dodávka jedál 
56.29 Ostatné jedálenské služby 
56.30 Služby pohostinstiev 
65.11 Životné poistenie 
65.12 Neživotné poistenie 
69.10 Právne činnosti 
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 
70.10 Vedenie firiem 
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou 
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 
71.11 Architektonické činnosti 
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 
71.20 Technické testovanie a analýzy 
73.11 Reklamné agentúry 
73.12 Predaj vysielacieho času 
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky 
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 
74.20 Fotografické činnosti 
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 
75.00 Veterinárne činnosti 
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú 
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 
79.11 Činnosti cestovných agentúr 
79.12 Činnosti cestovných kancelárií 
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 
80.10 Súkromné bezpečnostné služby 
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 
80.30 Pátracie služby 
86.10 Činnosti nemocníc 
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe 
86.23 Zubná lekárska prax 
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť 
93.11 Prevádzka športových zariadení (zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk) 
93.12 Činnosti športových klubov 
93.13 Fitnescentrá 
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení 
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky 
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu 
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru 
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení 
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov 
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka 96.02 Kadernícke a kozmetické služby 96.03 Pohrebné a súvisiace služby 
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody 
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)


 
Obchodné podmienky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky