eKasa - Registračné pokladnice | SK-TECH Vranov

Spoľahlivosť a kvalita!
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


eKasa a online prepojenie s FS

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.
Aké dôsledky bude mať táto skutočnosť na všetkých majiteľov a prevádzkovateľov súčasných registračných pokladníc a fiškálnych zariadení?
 
Určite ste sa už v médiách stretli s pojmami ako „online“ alebo „eKasa“. O čo teda ide: Veľmi zjednodušene povedané, každá elektronická pokladnica bude napojená na internet a bude odosielať vybrané dáta o prebiehajúcich transakciách na Finančnú správu Slovenskej republiky.
 
Žiadosť o pridelenie kódu eKasa klient ORP
=  AKO POSTUPOVAŤ  =

V súvislosti s úpravou pokladníc na on-line eKasa ORP je potrebné v predstihu požiadať D.Ú. o pridelenie kódu on-line eKasa ORP pokladnice a to formou elektronickej žiadosti (nie osobne):
 
 • Na webstránke Finančnej správy sa musíte najprv prihlásiť pomocou občianského preukazu s el.čipom, príp. ID a heslom, alebo pomocou el.podpisu KEP.
 • zvoľte subjekt, za ktorý budete žiadosť posielať a kliknite na "nastaviť"
 • fialovou farbou označené okno zahŕňa "katalóg formulárov"
 • po kliknutí na katalóg sa zobrazia "vyhľadávacie kritériá" a v políčku "Oblasť" zvoľte "Pokladnice eKasa klient" pokračujte tlačidlom "hľadať"
 • kliknite na malý sivý trojuholníček pri texte "Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" a potom na "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient"
 • po rozbalení odkazu kliknite na ikonu dokumentu  vpravo od textu  "ZoPKEKKv19   Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" 
 • Teraz je potrebné doplniť potrebné informácie do formulára:
 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: adresa a firemné údaje by sa Vám mali načítať automaticky z databázy Finančnej správy
 2. ŽIADAM O: zvoľte možnosť "pridelenie kódu ORP"
 3. PODNIKATEĽ: zvoľte "Fyzická" (živnosť), prípadne "Právnická osoba" (s.r.o.), ďalšie informácie sa načítajú automaticky
 4. PREDAJNÉ MIESTO: (prevádzka): uviesť adresu prevádzky, kde bude Vaša pokladnica umiestnená, prípadne či ide o prenosnú pokladnicu - ak áno, "zaškrtnite políčko prenosná pokladnica eKasa klient"
 5. SKNACE: je potrebné vybrať zo zoznamu vašu obchodnú činnosť
 6. DAŇOVÉ KÓDY... Upozornenie! Keďže ešte nepoznáme termín servisu, tak NEDÁVAJTE v žiadosti možnosť zrušiť daňový kód pokladnice, pretože nebudete môcť pokladnicu do času vykonania servisu ďalej používať!!! K 30.6.2019 bude FS rušiť všetky DKP automaticky.
 • Formulár je potrebné po vyplnení dať skontrolovať - kliknite na modré tlačidlo "kontrolovať"
 • V prípade, že sa nenájdu žiadne chyby, zavrite oznámenie a kliknite na modré tlačidlo "Podpísať a podať EZ-ou", alebo na "Podpísať KEP-om"
 • Po úspešnom podpísaní sa žiadosť odošle Finančnej správe.

Formulár/žiadosť je potrebné zaslať čím skôr, aby v čase servisu ste už mali kód pridelený. Bez neho Vám totiž nieje možné pokladnicu prerobiť! Spracovanie podanej žiadosti može trvať aj 24 pracovných dní.


Ako si vytvoriť "AUTENTIFIKAČNÉ ÚDAJE"

 • Na webstránke Finančnej správy sa musíte najprv prihlásiť pomocou občianského preukazu s el.čipom, príp. ID a heslom, alebo pomocou el.podpisu KEP.
 • zvoľte subjekt, za ktorý budete žiadosť posielať a kliknite na "nastaviť"
 • sivou farbou označené okno zahŕňa odkaz na eKasa zónu, na ktorý kliknite: • budete presmerovaní do eKasa zóny
 • na ľavej strane kliknite na odkaz "Žiadosti o nové autentifikačné údaje"
 • následne kliknite na sivé tlačidlo "Nové autentifikačné údaje" • v okne "Kód pokladnice" vyberte prislušný kód, ktorý Vám bol pridelený Finančnou správou
 • zadajte Vaše heslo, ktoré do budúcnosti !!starostlivo uchovajte!! a v ďalšom riadku ho ešte raz potvrďte
 • do poznámky môžete napísať typ alebo názov prevádzky, kde sa konkrétna pokladnica nachádza (hlavne pre tých, čo majú viac pokladníc)
 • kliknite na tlačidlo "vytvoriť"
 • v odkaze vľavo "Žiadosti o nové autentifikačné údaje" sa Vám zobrazí riadok s práve vytvorenou žiadosťou: • V stĺpci "Akcia" by sa Vám mala do niekoľkých hodín objaviť odkaz na "stiahnutie autentifikačných údajov".
 • V záložke "Pokladnice e-kasa klient" si v ľavej hornej časti okna klinite na tlačidlo "stiahnuť identifikačné údaje".
 • Tieto identifikačné a autentifikačné údaje je potrebné poskytnúť technikovi pri uvedení Vašej on-line pokladnice do prevádzky.


NA STIAHNUTIE:
 
 

programovací softvér pre eKasa

 
 
 
 
 
 
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE
Na displeji sa objavil nápis "Dostupná nová verzia SW" Čo mám robiť?
Ide o aktualizáciu systému v pokladnici, ktorú vydáva výrobca. Aktualizovanie softvéru pokladnice je dôležité, pretože sa tým vylepšuje stabilita programu pokladnice, prípadne sa do nej pridávajú nové užitočné funkcie.
AKO POSTUPOVAŤ PRI AKTUALIZÁCII:
Odporúčame prerušiť aktualizáciu stlačením CL/ZMAZAŤ a vykonajte VÝBER (do hodnoty zadajte 0,0€), DENNÚ ÚZÁVIERKU, DPT UZÁVIERKU (denná/mesačná), UZÁVIERKU ZÁSUVKY. 
Aktualizujte pokladnicu IBA V PRÍPADE že MÁTE V ORP ZALOŽENÚ pamäťovú SD KARTU!! Inak hrozí strata údajov!
Teraz potrebujete spustiť aktualizáciu:
Euro 50: Hlavné menu / P-Režim / TL / SPRÁVA / TL / Aktualizácia SW / TL / ST / počkajte kým Vás pokladnica sama nevyzve na vypnutie pokladnice. 
POZOR!! Predčasné vypnutie pokladnicie spôsobí jej vážne poškodenie!!
Euro 150: Hlavné menu / P-Režim / SPOLU / SPRÁVA / SPOLU / Aktualizácia SW / SPOLU / MS / počkajte kým Vás pokladnica sama nevyzve na vypnutie pokladnice. 
POZOR!! Predčasné vypnutie pokladnicie spôsobí jej vážne poškodenie!!


Je podnikateľ povinný vykonávať VKLAD a VÝBER?
Áno, ale len v prípade ak vloží do ORP/VRP hotovosť okrem prijatej tržby, resp. ak vyberie z ORP/VRP hotovosť.

Ako mám postupovať pri VKLADE a VÝBERE?
VKLAD:
Euro 50: 1xMENU / Vklad hot. / TL / zadať hodnotu hotovosti / 3xTL
Euro 150: 1xREŽIM / Vklad hot. / SPOLU / zadať hodnotu hot. / 3xSPOLU
VÝBER:
Euro 50: 1xMENU / Výber hot.a šekov / 2xTL / zadať hodnotu hotovosti / 3xTL
Euro 150: 1xREŽIM / Výber hot.a šekov / 2xSPOLU / zadať hodnotu hot. / 3xSPOLU

Musí ísť podnikateľ na daňový úrad?
Nie je potrebné ísť na daňový úrad pre odhlásenie pokladnice, ak sa zároveň
podnikateľ prihlasuje do systému eKasa.

Bude možné sťahovanie údajov cez Euro2A?
Program Euro2A bude podporovať pokladnice tak ako doteraz. Je potrebné si stiahnúť a nainštalovať najnovšiu verziu programu. Verzia, ktorá fungovala s fiškálnymi pokladnicami už s eKasou nekomunikuje.

Budú sa plombovať pokladnice?
Plomba nie je povinná. Plánujeme pokladnice plombovať našimi plombami
na ochranu v rámci záručnej doby.

Aká bude veľkosť pamäte v eKasa moduloch?
Veľkosť pamäte bude 8GB eMCC.

Ako budú pokladnice pripojené do internetu?
Prostredníctvom WIFI pripojenia.

Čo s FP EFox, ktoré majú LAN modul?
Cez LAN modul bude prebiehať komunikácia s externým programom.

Ako sa bude komunikovať s pokladnicou?
Bez zmeny cez Euro2A.

Aký bude dosah WIFI?
Dosah záleží od zástavby. Bude bežný a závislý od WIFI routera.

Čo sa stane s uzávierkami?
Oporu v zákone nemajú. Budeme sa snažiť zachovať všetky
uzávierky - záleží na pamäťových možnostiach pamäte programu.

Je možné naďalej vytlačiť mesačnú resp. Intervalovú uzávierku na eKase?
Nie. Z dôvodu, že ORP eKasa už neobsahuje fiškálny modul nieje teda možné vykonať Intervalovú, resp. mesačnú uzávierku. Takáto možnosť sa už ani nenachádza v menu pokladnice. Ako náhradu Vám odporúčame vykonať vždy v posledný pracovný deň v mesiaci tzv. "Uzávierku DPT" v režime-Z (Uzáv.DPT - denná, mesačná).

Čo s FP EFox, ktoré majú ihličkovú tlačiareň?
Nieje možné vykonať eKasa upgrade z dôvodu nečitateľnosti vytlačeného QR kódu.

Nový majiteľ? Nové zariadenie?
Musí byť nový upgrade modul.

Mám EFox – nemám Wifi, mám ho brať domov?
Povinnosťou je odosielať dáta v reálnom čase. Z tohto dôvodu
je nutné si zriadiť WIFI pripojenie.

Ako budem z pozície SO komunikovať s modulom?
Cez aplikáciu v počítači.

Aká je cena služieb Cloud?
Dealerský cenník budete mať k dispozícii zároveň s uvedením produktu na trh.

SO – Služby pre vlastných zákazníkov? Konto – prístup?
Vzdialená správa bude k dispozícii v platenej verzii Cloudu.
Prístup k zariadeniu bude povoľovať klient, nie Elcom.

Aká má byť cena práce pri upgrade pokladníc?
Cenu si určuje SO sama na základe svojich cenníkov.

Čo so zmenou údajov? Môže si ich zákazník meniť sám?
Zmena údajov je možná aj samotným zákazníkom, okrem IČO a JKP. Ale vzhľadom na tech.náročnosť tohto procesu odporúčame obrátiť sa na svoju servisnú organizáciu.

Mám prenosnú pokladnicu v aute, čo mám mať v hlavičke?
Prenosná pokladnica eKasa klient a adresa alebo GPS súradnice predajného
miesta, alebo EVČ vozidla. (viď zákon 289/2008 Z.z., par.7a ods. 8)

Čo sa bude dať robiť pomocou služieb Cloud?
Cloudové služby ponúkajú rôzne možnosti od jednoduchých štatistík až
po komlexné analytické prehľady pre riadenie firmy. Presný popis funkcionalít
cloudových služieb bude k dispozícii pre dílerskú sieť zároveň s uvedením produktu na trh.

Ako sa nastaví Wifi?
Vyhľadanie dostupných sietí v Menu pokladnice a zadanie prístupových
údajov ku vybranej sieti.

Počet riadkov v hlavičke?
Bez zmeny.

Existuje možnosť posielania dokladov na finančnú správu emailom?
Nie. Komunikácia je možná iba so systémom eKasa.

Bude sa dať vytlačiť kópia dokladu?
Áno.

Ako dlho môžem predávať v off-line režime?
Podľa zákona musí byť doklad zaslaný do systému eKasa do 96 hodín od vystavenia.

Budú povinné Z - uzávierky?
Nie. Napriek tomu ich odporúčame naďalej vykonávať pre vlastnú potrebu do účtovníctva.

Aké budú výnimky pre ZŤP?
Bez zmeny.

Ako budem vedieť, že som v off-line režime na FP EFox?
Identifikáciu stavu musí zabezpečiť nadriadený softvér. Účtenka bude označená výrazným písmom OFF-LINE a PKP kódom.

Budú mať eKasa zariadenia externú anténu?
Nie.

Počet PLU?
Bez zmeny.

Koľko PLU bude mať pokladnica E-80B?
Počet PLU bude 8000.

Ako riešiť upgrade pri type E-2100?
Bude podporovaná iba verzia s DIP prevedením EPROM, zatiaľ sa na ňu upgrade nepredáva.

Keď kúpim pokladnicu cez bazár, môžem ju prerobiť na systém eKasa?
Áno, je potrebná montáž CHDÚ (chraneného dátového úložiska) a naprogramovanie Ident. a Auten.údajov z FS.

Bude existovať testovací režim pokladnice?
Áno, na jeho vývoji intenzívne pracujeme.

Koľko dát sa bude dať odosielať?
Množstvo odosielaných dát závisí na počte PLU na účtenke.

Príznaky?
Bez výrazných zmien.

Čo s pokladnicou E-50 Smart?
Typy E50 SMART a MEDI budú prostredníctvom upgrade vylepšené na E50 MINI.

Je možnosť prerobiť E-200TX s tlačiarňou 289 alebo 389?
Pokladnice EURO 200 (všetky typy) sa nebudú upgradovať na eKasa.

Prečo nebude E-50T?
E-50T je možné aktualizovať na typ E-50TE. 

Aká bude dĺžka záručnej doby?
Záruka je 24 mesiacov na dodaný materiál.

Bude sa dať použitá pokladnica predať bez UPGR modulu?
Áno, nový majiteľ si bude musieť dokúpit UPGR modul.

Prechod do off-line režimu vo veľkých obchodoch?
Pokladnica bude účtovať ďalej v off-line režime. Musí si to strážiť nadradený software.


 
Obchodné podmienky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky